28 listopada, 2023
inwestycje

Tematem przewodnim wydarzenia jest zrównoważona przyszłość – jeden z najczęściej dyskutowanych trendów na świecie. W ciągu dwóch dni w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wystąpi blisko 90 przedstawicieli biznesu, ekspertów, ekonomistów oraz samorządów, którzy będą prowadzić dyskusje w trzech obszarach – ludzie, biznes i technologie. W środę, prezydenci miast będą dyskutować o roli miast w pozyskiwaniu inwestycji.

Jakość życia

Z prowadzonych przez ABSL analiz wynika, że jakość życia – zarówno dobrostan pracowników jak i otoczenie, w którym żyjemy odgrywają rosnącą rolę przy pozyskiwaniu inwestycji w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu. Wśród kluczowych atutów z perspektywy inwestorów niezwykle ważna jest atrakcyjność miasta, przekładająca się na zdolność do przyciągania pracowników z kraju i świata. Raport roczny ABSL obejmujący ocenę czynników istotnych dla prowadzenia działalności biznesowej w poszczególnych miastach w Polsce wskazuje, że Trójmiasto obroniło pozycję lidera w kategorii percepcji jakości życia. W ciągu ostatnich pięciu lat w Trójmieście powstało najwięcej miejsc pracy w sektorze (14, 1 tys.). Na kolejnych miejscach znalazły się Warszawa i Poznań.

– Jeszcze nigdy świat tak dużo nie dyskutował na temat dobrostanu pracowników. Dlatego tematem strategicznym ABSL Summit 2021 jest szeroko rozumiany wellbeing w kontekście zrównoważonej przyszłości. Biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu 10 lat liczba zatrudnionych w sektorze usług dla biznesu może się podwoić, motywacja pracowników będzie priorytetem, podobnie jak rozwój kompetencji przyszłości. Natomiast wysoka jakość życia oferowana przez miasta będzie zwiększała szanse na pozyskanie nowych inwestycji – podkreśla Piotr Dziwok, Prezes ABSL.

Zrównoważone miasta

Z danych raportu Strategic Foresight ABSL wynika, że wśród kryteriów warunkujących lokalizację nowych inwestycji są czynniki ESG obejmujące kwestie środowiskowe, społeczne oraz ład korporacyjny. Razem z pakietem Fit for 55 oraz Zielonym Ładem będą w przyszłości stanowić mapę drogową dla rozwoju miast i regionów. Inwestorzy już dziś oczekują partnerstwa w realizacji swoich ambicji środowiskowych takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, redukcja emisji CO2 czy przejście na odnawialne źródła energii. Jednocześnie wskazują na konieczność wdrażania polityk różnorodności i włączania.

– Zrównoważony rozwój jest integralną częścią tożsamości Pomorza. Stawiamy na odpowiedzialny rozwój gospodarczy z poszanowaniem charakterystycznej dla województwa pomorskiego różnorodności naturalnej, co przykładowo ma odzwierciedlenie w strukturze energii wytwarzanej w naszym regionie, ale także otwartości na inne kultury, ludzi i nowe rozwiązania. W ramach naszej polityki pragniemy dalej wspierać innowacje wzmacniające harmonię pomiędzy nowoczesnym biznesem, optymalnymi warunkami do życia i naszą tradycją społecznej solidarności – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

W raporcie Strategic Foresight zrównoważony rozwój jest szczególnie widoczny na poziomie dostępu do zielonych biur, e-mobilności oraz rosnącej świadomości w kwestiach związanych ze środowiskiem. Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL podkreśla – Kluczowe będą działania samorządów w kierunku zrównoważonych miast, tym bardziej, że pokolenie wchodzące na rynek pracy kładzie mocny nacisk na równowagę między życiem zawodowym i prywatnym oraz kwestie ESG. Wraz ze wzrostem ich znaczenia ważne jest, aby aktywnie promować zieloną gospodarkę w kontekście poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Dodaj komentarz