28 listopada, 2023
podatki

Przedsiębiorstwa od 2021 roku mogą przejść na tzw. estoński CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. Rozwiązanie to wydaje się być bardzo korzystne ze względu na swoją prostotę. Jednak zanim się na nie zdecydujemy, warto wiedzieć, czym dokładnie jest estoński CIT i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z tej formy rozliczenia.

Czym jest estoński CIT?

Estoński CIT jest formą podatku dochodowego od osób prawnych, którego istota sprowadza się do tego, że podstawą opodatkowania jest zysk. Dodatkowo obowiązek podatkowy zachodzi w tym przypadku dopiero wtedy, gdy przedsiębiorca wypłaci pieniądze sobie lub akcjonariuszom. Celem tego rozwiązania jest stworzenie prostego systemu dla osób prawnych, bazującego na modelu estońskim.

W Polsce został on wprowadzony w 2021 roku, lecz Polski Ład i zmiana przepisów wprowadziła w nim wiele istotnych modyfikacji. Przedsiębiorcy doceniają to rozwiązanie ze względu na to, że spółka nie musi prowadzić rachunkowości podatkowej, kosztów uzyskania przychodów, a także obliczać odpisów amortyzacyjnych. Dowolny jest również moment i częstotliwość odprowadzania podatków.

W przypadku estońskiego CIT-u firma odprowadza 10% podatku CIT, lecz tylko 10% od dywidendy. Porównując go do tradycyjnego CIT, kiedy firma przekazuje 9% CIT i aż 19% od dywidendy widać, że jest to korzystne rozwiązanie w przypadku małych podatników. Z kolei dla dużych estoński CIT od dywidendy wynosi jedynie 5%, co w porównaniu do tradycyjnego 19% CIT-u jest ogromną różnicą.

Kto może przejść na estoński CIT?

Z estońskiego CIT-u mogą skorzystać spółki akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, a także z o.o. Istnieją jednak pewne warunki, które muszą one spełniać. Zalicza się do nich zatrudnienie co najmniej trzech osób przez minimum 300 dni w roku podatkowym na umowie o pracę lub innym jej rodzaju.

Dodatkowo wspólnikami i udziałowcami, a także akcjonariuszami spółki mogą być jedynie osoby fizyczne. Firma nie może też uzyskiwać większych niż 50% przychodów z pożyczek, wierzytelności i praw autorskich, a także opłat leasingowych. Podatnik taki nie może również posiadać innych spółek, a także udziałów w funduszach inwestycyjnych.

 Jak przejść na estoński CIT?

Firmy, które spełniają powyższe warunki, a także inne zapisane w ustawie mogą przejść na estoński CIT. Na początku roku podatkowego wystarczy, że złożą zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Z kolei przedsiębiorstwa, które chcą dokonać zmiany w środku roku, muszą najpierw rozliczyć klasyczny CIT, zamknąć wszelkie księgi i sprawozdania, a następnie złożyć zawiadomienie o wyborze estońskiego CIT-u.

Dodaj komentarz