28 listopada, 2023
inwestycje w czasach covid

Zurych, 2 czerwca 2021 r.– Jak wynika z nowego badania Investor Watch przeprowadzonego przez UBS, w miarę jak coraz więcej osób szczepi się przeciwko koronawirusowi a gospodarka zaczyna się odmrażać, 90 proc. bogatych inwestorów potwierdza, że pandemia sprawiła, że chcą dostosować swoje inwestycje do własnych wartości.

Raport, w którym zebrano opinie 3800 inwestorów z 15 krajów z całego świata, wykazał, że coraz częściej myślą oni o tym, aby wykorzystać swój kapitał do tego, by świat się zmienił i chcą, aby w ich życiu obecny był jakiś wyższy cel:

  • 79 proc. osób uważa, że pandemia pozwoliła im przewartościować swoje życie.
  • Prawie połowa planuje zwiększyć ilość środków przekazywanych na cele dobroczynne.
  • Prawie 60 proc. osób jest bardziej zainteresowanych inwestowaniem w sposób zrównoważony teraz niż przed pandemią.

Jak powiedział Tom Naratil, współprezes UBS Global Wealth Management i Prezes UBS Americas: „Pandemia skłoniła wielu inwestorów do zastanowienia się nad tym, co tak naprawdę jest dla nich najważniejsze, co z kolei spowodowało zmianę nastawienia i pragnienie wniesienia większego wkładu w kwestie korzystne dla ogółu społeczeństwa”. „Niezmiernie cieszy nas to, że w najbliższych latach priorytetem dla inwestorów będzie inwestycja nakierowana na wyższy cel. To niezwykła chwila, w której doradcy inwestycyjni mogą pomóc swoim klientom wprowadzić rzeczywiste zmiany z myślą o zapewnieniu lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.”

Ankieta wykazała, że ze względu na pandemię młodsze pokolenia zwracają teraz większą uwagę na inwestowanie w wyższe cele. 79 proc. inwestorów w wieku 50 lat i mniej stwierdziło, że wskutek globalnej epidemii pragną teraz bardziej przyczynić się do wprowadzenia pozytywnych zmian na świecie, co można porównać do 51 proc. inwestorów w wieku powyżej 50 lat. Prawie trzy czwarte osób z pierwszej grupy chce również opracować albo zmienić swój ogólny plan finansowy.

Jak stwierdził Iqbal Khan, współprezes UBS Global Wealth Management: „Inwestorzy z całego świata pragną odegrać jakąś rolę w wysiłkach zmierzających do tego, by świat stał się bardziej zrównoważonym miejscem życia. Większe zainteresowanie młodszych pokoleń datkami na cele dobroczynne i pragnienie uzyskania porad dotyczących bardziej zrównoważonego inwestowania wskazuje również na to, że to nastawienie obowiązywać będzie przez dłuższy czas.”

Kobiety w większej mierze postrzegały pandemię jako czas na refleksję. 84 proc. z nich powiedziało, że w czasie pandemii ponownie zastanowiły się nad swoimi życiowymi celami, co można porównać z 76 proc. mężczyzn. W miarę jak inwestorzy zaczynają zapominać o epidemii koronawirusa,  51 proc. kobiet planuje zwiększyć wydatki na cele dobroczynne w porównaniu do 42 proc. mężczyzn.

Informacje o badaniu UBS Investor Watch

Niniejsza edycja badania UBS Investor Watch przeprowadzona została z udziałem 3800 inwestorów. Były to osoby w wieku powyżej 25 lat, które posiadają środki na inwestycje o wartości powyżej miliona dolarów amerykańskich. Międzynarodowi respondenci pochodzili z 15 krajów: Argentyny, Brazylii, Chin kontynentalnych, Francji, Niemiec, Hongkongu, Włoch, Japonii, Meksyku, Rosji, Singapuru, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA. Badanie przeprowadzone zostało w maju 2021 r. Wyniki porównano do badania przeprowadzonego w maju 2020 r. z udziałem 3750 inwestorów posiadających podobny majątek i w podobnym przedziale wiekowym.

Dodaj komentarz