30 maja, 2024
eko inwestycja

ILF Consulting Engineers Polska przygotuje kompleksową dokumentację projektową dla inwestycji budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszcz. Projekt realizowany będzie na zlecenie IDS BUD S.A.

Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu. Inwestycja ma zabezpieczyć miasto przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużą ilością wód opadowych i roztopowych – tzn. zminimalizować podtopienia budynków i zalania ulic, a także umożliwić retencjonowanie wody i wykorzystanie jej w okresach suchych.

Do obowiązków firmy ILF Polska należą kompleksowe usługi projektowe, obejmujące przygotowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej, a także nadzór autorski.

Usługa obejmuje również uzgodnienia z gestorami i jednostkami miejskimi

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia prac dla budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej oraz kolizji wtórnych.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej to ogromna ekologiczna inwestycja realizowana przez miejskie wodociągi – wskazuje Beata Nepelska-Kula, Dyrektor Działu Projekty ILF Consulting Engineers Polska. Działania prowadzone są w szczególnie trudnych warunkach z uwagi na centrum miasta – wiąże się to z gęstą zabudową i uzbrojeniem terenu oraz koniecznością zmiany organizacji ruchu. Są one jednak niezbędne do poprawy jakości życia w mieście i mają realny wpływ na środowisko naturalne. Cieszymy się, że korzystając z naszego doświadczenia projektowego przy podobnych inwestycjach, możemy być częścią tak ważnej realizacji ­– dodaje.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Planowane zakończenie prac przewidziano na 2022 r.

Dodaj komentarz