28 listopada, 2023
spolki komandytowe

1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe zostaną opodatkowane CIT. Oznacza to, że podatek zapłacą zarówno spółka, jak i jej wspólnicy. Wielu z nich już dziś zastanawia się jak uniknąć podwójnego opodatkowania i płacić podatek tylko na poziomie wspólników. Dlaczego nie zawsze wybrane metody są opłacalne? Sprawdzamy.

Ze spółki komandytowej w jawną lub partnerską

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania wielu wspólników spółki komandytowej ucieka się do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną lub partnerską.

Muszą się jednak liczyć z konsekwencjami takich decyzji. Wybierając przekształcenie w spółkę jawną unikną płatności podatku na poziomie spółki, ale będą musieli ujawnić wszystkich swoich wspólników. Co ważniejsze, wszyscy wspólnicy będą odpowiadać za zobowiązania spółki i ponosić za nie odpowiedzialność swoim majątkiem osobistym.

Plusem spółki partnerskiej jest brak konieczności ujawniania jej wspólników. Różnią się w niej również zasady odpowiedzialności, bowiem partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Niestety, spółka partnerska zarezerwowana jest jedynie dla osób fizycznych uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów.

Przemianowanie się na komplementariusza

Inną metodą, która może pozwolić zmniejszyć obciążenie podatkowe, tym razem na poziomie wspólnika jest przemianowanie komandytariusza na komplementariusza – zmiana roli wspólnika w spółce. Dzięki temu wspólnik ten będzie mógł odliczyć od swojego podatku kwotę podatku zapłaconą przez spółkę komandytową (a dokładnie kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki). Należy jednak pamiętać, że komplementariusz spółki będzie ponosić odpowiedzialność za jej zobowiązania swoim majątkiem osobistym.

Uzyskanie statusu ASI

Kolejnym rozwiązaniem może być prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej posiadającej status alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI). To rozwiązanie skierowane jest jednak tylko do określonych podmiotów, jako że jedynym przedmiotem działalności ASI może być działalność inwestycyjna. Status ASI – w myśl art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy o CIT – pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego. Niestety, objęte tym zwolnieniem są jedynie przychody ASI, które spółka uzyskała ze zbycia udziałów i akcji. Oznacza to więc, że pozostałe dochody będą opodatkowane. Konieczne będzie również założenie nowej spółki komandytowej, spółki zarządzającej oraz uzyskanie wpisu do rejestru lub zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Dodaj komentarz