28 listopada, 2023
zrodla odnawialne
Salesforce, globalny lider w dziedzinie systemów CRM, poinformował o osiągnięciu zerowej emisji netto w całym swoim łańcuchu wartości oraz zrealizowaniu celu, jakim było korzystanie w swojej działalności wyłącznie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Firma Salesforce opracowała strategie redukcji emisji w czterech newralgicznych kategoriach: pracy zdalnej z dowolnego miejsca, infrastrukturze, podróżach służbowych i łańcuchu dostaw.

Salesforce uruchamia ponadto platformę Sustainability Cloud 2.0, która ma skrócić czas osiągnięcia przez klientów Salesforce zerowej emisji netto poprzez umożliwienie organizacjom śledzenia i redukcji emisji dwutlenku węgla oraz wspieranie wysiłków na rzecz uzyskania statusu zrównoważonego przedsiębiorstwa. Wdrażane innowacje obejmują rozwiązanie Slack-First Sustainability, którego zadaniami są poprawa jakości współpracy z dostawcami, redukcja śladu węglowego w całym ekosystemie oraz udostępnianie planów działań klimatycznych dostosowanych do poszczególnych branż.

„Zmiany klimatyczne to jeden z najbardziej palących kryzysów, z jakimi mamy do czynienia jako planeta. Obowiązkiem wszystkich nas jest niesienie pomocy” — mówi Marc Benioff, dyrektor generalny i prezes Salesforce. „Jestem dumny, że firma Salesforce, jako jedna z niewielu, osiągnęła poziom zerowej emisji netto i korzysta w 100% z energii odnawialnej. Nie możemy jednak spocząć na laurach, dopóki nie wprowadzimy wszystkich rozwiązań i nie zaangażujemy w ten proces wszystkich firm. Wspólnie możemy zapobiec emisji 100 gigaton dwutlenku węgla poprzez odbudowę, ochronę lub uprawę 1 biliona drzew. Możemy napędzić rewolucję ekoprzedsiębiorstw, aby opracować nowatorskie rozwiązania klimatyczne, a także przyspieszyć osiągnięcie przez firmy z listy Fortune 1000 poziomu zerowego emisji netto”.

„Zmiany klimatyczne mają wpływ na wszystkich i wszystko wokół nas, przy czym w nieproporcjonalny sposób dotykają osób najbiedniejszych i najbardziej narażonych, co jeszcze bardziej potęguje skalę globalnej nierówności” — wyjaśnia Suzanne DiBianca, główny specjalista ds. wpływu i wiceprezes działu relacji korporacyjnych w firmie Salesforce. „Wdrożenie Sustainability Cloud znacznie przyspieszyło nasze wysiłki na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto. Zapewniamy naszym klientom narzędzia i sprawdzone dane, których potrzebują, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i podjąć działania na rzecz ochrony klimatu”.

Zrównoważony rozwój jest niezbędny, aby przedsiębiorstwo stało się godne zaufania – klienci preferują współpracę z firmami, które są w pełni zaangażowane w działania na rzecz klimatu. 58% osób jest skłonnych wydać więcej, współpracując z firmami, które działają na rzecz redukcji negatywnych zmian klimatycznych.

Zerowa emisja netto w całym łańcuchu wartości Salesforce

Firma Salesforce kontynuuje swoje działania zmierzające do osiągnięcia w przyszłości celu „1,5° C”, koncentrując się na sześciu priorytetach zrównoważonego rozwoju: redukcji emisji, usuwaniu dwutlenku węgla, bilionie posadzonych drzew i odbudowie ekosystemów, edukacji i mobilizacji, innowacjach oraz regulacjach i polityce.

Podczas Dreamforce firma zaprezentowała swój plan działań na rzecz ochrony klimatu, który ma posłużyć innym za wzór tego, jak skrócić czas osiągania zerowej emisji netto.

„Potrzebujemy pilnych i odważnych działań, jeśli chcemy zrealizować założenia porozumienia paryskiego oraz zapewnić w należytym czasie zdrowszy, czystszy i bardziej odporny świat o zerowej emisji dwutlenku węgla. Firma Salesforce wykazała się wyraźnym przywództwem w działaniach na rzecz ochrony klimatu poprzez swoje innowacje, dekarbonizację łańcucha dostaw i działania na rzecz polityki klimatycznej. Zachęcam przedsiębiorstwa z całego świata do podjęcia podobnych działań i przyłączenia się do nas w wyścigu do osiągnięcia zerowej emisji” — mówił Nigel Topping, przewodniczący ONZ ds. działań na rzecz ochrony klimatu na wysokim szczeblu, podczas konferencji COP26.

Firma Salesforce osiągnęła zerową emisję netto poprzez:

● publiczne zobowiązanie się do realizacji wspólnego, globalnego celu, jakim jest sprawiedliwe i równe przejście na zerową emisję netto zgodnie z przyszłością „1,5° C”;

● nadanie priorytetu jak najszybszej redukcji emisji i dostosowanie emisji w całym łańcuchu wartości do globalnego celu, jakim jest jej redukcja o ~50% do 2030 r. i osiągnięcie emisji bliskiej zeru do roku 2040D. zięki platformie Sustainability Cloud firma Salesforce zdołała określić najbardziej znaczące możliwości zmniejszenia swojego śladu węglowego;

● kompensację wszelkich pozostałych emisji poprzez zakup energii odnawialnej i kredytów węglowych o dużej wiarygodności; w perspektywie długoterminowej firma będzie korzystać wyłącznie z kredytów na usuwanie dwutlenku węgla, a w perspektywie krótkoterminowej — z połączenia kredytów na unikanie i usuwanie emisji.

W 2021 r. firma Salesforce osiągnęła próg wykorzystania 100% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez zakup takiej jej ilości, jaka wystarczyła do zasilenia całej działalności firmy na skalę globalną. Od czasu pierwszego zobowiązania do realizacji tego celu w 2013 r. firma Salesforce pracuje nad przyspieszeniem globalnego przejścia na czyste i odnawialne źródła energii elektrycznej — z myślą o przyszłości, w której energia odnawialna będzie zasilać świat w sposób nieprzerwany.

Aby przeciwdziałać zmianom klimatu, przedsiębiorstwa muszą ograniczyć emisje i zwiększyć skalę eliminacji dwutlenku węgla z atmosfery. Firma Salesforce skupia się na stosowaniu naturalnych narzędzi do usuwania dwutlenku węgla, w tym drzew i oceanów, jednocześnie zwiększając skalę stosowania rozwiązań technologicznych przeznaczonych do tego celu. Innowacje są potrzebne na każdym poziomie — od ekoprzedsiębiorstw po korporacje — jeżeli chcemy przyspieszyć proces dekarbonizacji.

Sustainability Cloud 2.0 — szybsze przejście na zerową emisję netto

Ponad 70% ludzi uważa, że redukcja emisji powinna być jednym z filarów działalności biznesowej, jednak śledzenie emisji w całym łańcuchu wartości firmy to skomplikowane i czasochłonne zadanie. Dzięki Sustainability Cloud firma Salesforce była w stanie skrócić proces obliczania emisji dwutlenku węgla z ponad sześciu miesięcy do zaledwie sześciu tygodni.

Platforma Sustainability Cloud została zaprojektowana, aby pomagać klientom w śledzeniu i redukcji emisji oraz podejmowaniu działań w oparciu o pełny obraz ich śladu środowiskowego — z pełni weryfikowalnymi danymi na potrzeby konfigurowalnych raportów ESG. Dane te mają ogromne znaczenie z punktu widzenia audytów zewnętrznych, sprawozdań finansowych, reputacji firmy i budowania zaufania wszystkich interesariuszy. Klienci tacy jak Clif Bar, Crowley Maritime, ISDI, MillerKnoll, Uhuru Corp i Xero już korzystają z Sustainability Cloud, co pozwala im śledzić emisję dwutlenku węgla i podejmować odpowiednie działania.

Dziś firma Salesforce przedstawia Sustainability Cloud 2.0, która ma pomóc firmom w szybszym osiągnięciu poziomu zerowej emisji netto poprzez postępy w realizacji sześciu priorytetów zrównoważonego rozwoju i przekształcanie zobowiązań w działania. Oto niektóre z cech nowej generacji platformy Sustainability Cloud:

● dostawcy stanowią istotną część równania dotyczącego redukcji emisji dwutlenku węgla; dzięki Slack-First Sustainability firmy otrzymają zdolność raportowania inwestycyjnego, co zapewni im bezproblemową łączność i bezpieczną współpracę z dostawcami poprzez Slack Connect w obszarze celów redukcji emisji opartych na podstawach naukowych;

● każda branża ma swoje unikatowe potrzeby; przedsiębiorstwa będą mogły wizualizować swoją najszybszą drogę do osiągnięcia zerowej emisji netto dzięki Climate Action Planning — narzędziu, które obejmuje prognozowanie, planowanie scenariuszy i wbudowane plany dekarbonizacji;

● działania na rzecz ochrony klimatu wymagają mobilizacji i współpracy wszystkich stron; Salesforce inwestuje w budowę ekosystemu Open Exchange Ecosystem, w którym klienci będą mogli kupować dobrej jakości kredyty węglowe od ekoprzedsiębiorstw i zarządzać nimi, wspierać politykę klimatyczną opartą na nauce i promować zrównoważony rozwój poprzez edukację zespołów.

Naturalne rozwiązania: niezbędne do zwalczenia kryzysu klimatycznego

Dla Salesforce środowisko naturalne jest jednym z kluczowych interesariuszy. Jesteśmy świadomi, że drzewa to jedne z najskuteczniejszych rozwiązań, jakie mamy do dyspozycji, aby pozbyć się dwutlenku węgla z atmosfery. To właśnie dlatego Salesforce jest założycielem i partnerem 1t.org — ruchu na rzecz ochrony, odnowy i posadzenia 1 biliona drzew do 2030 r.

W ramach programu Dreamforce Gives firma Salesforce przekazuje 1 milion dolarów na rzecz organizacji American Forests i One Tree Planted, aby promować kapitał drzew i zwiększyć zadrzewienie terenów miejskich w społecznościach i okolicach o niższych dochodach, a także zalesić obszary dotknięte klęskami żywiołowymi.

● Dreamforce Gives: fundacja American Forests skoncentruje swoje wysiłki w Dallas, Phoenix i Rhode Island — obszarach, które zmagają się ze skrajnymi upałami i które zostały zidentyfikowane w raporcie Tree Equity Score fundacji jako obszary o dużej dysproporcji w zadrzewieniu powierzchni; fundacja posadzi ponad 1700 drzew w słabiej rozwiniętych społecznościach na tych obszarach; One Tree Planted będzie sadzić drzewa na całym świecie, aby wspierać ponowne zalesianie miast i promować kapitał drzew w społecznościach i obszarach o niższych dochodach;

● Global Citizen: w ramach swojego zaangażowania w ochronę planety firma Salesforce podjęła współpracę z liderami i działaczami Global Citizen — ruchu, który ma na celu zmobilizowanie milionów ludzi na całym świecie do ochrony Ziemi i walki z ubóstwem; firma Salesforce — zainspirowana działaniami obywateli na całym świecie w ramach wydarzenia Global Citizen Live (25 września) oraz we współpracy z 1T.org — sfinansuje odtworzenie, ochronę i posadzenie dodatkowych 30 milionów drzew, co przyczyni się do realizacji ogólnego celu, jakim jest osiągnięcie liczby 100 milionów drzew do końca dekady;

● Trees for Jane: Salesforce z dumą wspiera również Trees for Jane — nową kampanię na rzecz ochrony i odnowy drzew oraz lasów na świecie, zainspirowaną przez dr Jane Goodall; celem Trees for Jane jest powstrzymanie wylesiania — przy jednoczesnym zapewnieniu jednostkom możliwości sadzenia i pielęgnowania własnych drzew na podwórkach, dachach lub w ramach lokalnych grup społecznych.

Ochrona naszej planety wymaga, abyśmy wszyscy — rządy, inwestorzy, przedsiębiorstwa i osoby prywatne — podjęli wspólne działania na rzecz klimatu.

Fot.: Unsplash (CC)

Dodaj komentarz