30 listopada, 2023

Dzięki znajomości przysługujących nam praw, jesteśmy w stanie skutecznie dążyć do ich respektowania i wyciągać konsekwencje w przypadku zaniedbań. Niestety zdarza się, że chorzy, szczególnie w podeszłym wieku, są niesprawiedliwie traktowani przez medyków. Sprawdź, czym jest prawo do świadczeń zdrowotnych, jakie zachowania lekarzy są uznawane za naganne oraz co grozi za nierzetelne prowadzenie kuracji.

Prawo do świadczeń zdrowotnych – co to jest?

Prawo do świadczeń zdrowotnych to jedna z podstawowych zasad, obejmująca każdego obywatela Polski i poświadczona przez stosowne zapisy w konstytucji. Jeśli będziesz musiał powoływać się na konkretne paragrafy, dokładne regulacje można znaleźć w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z przepisami, każdy obywatel powinien mieć równy dostęp do świadczeń, finansowany ze środków publicznych, a także dostęp niezależny od sytuacji materialnej pacjenta.

Prawo do świadczeń zdrowotnych to szereg działań, które mają służyć:

  • zachowaniu zdrowia,
  • ratowaniu życia lub zdrowia w sytuacjach kryzysowych,
  • poprawie stanu chorego,
  • innym czynnościom medycznym wynikającym z procesu leczenia.

Jak podaje portal Med Express, do naruszenia prawa do natychmiastowego udzielenia świadczeń gwarantowanych w stanie zagrożenia zdrowia dochodzi dość często: „O ile prawo to nie wzbudza wątpliwości w stanie zagrożenia życia, o tyle jest kwestią problematyczną w przypadku stanu zagrożenia zdrowia. Niestety nadal zdarza się, że mimo obowiązku udzielenia świadczenia w stanie zagrożenia zdrowia – tak jest na przykład w programie lekowym – podmiot leczniczy w sytuacji przekroczenia limitu umowy z NFZ nie włącza pacjenta do programu lekowego, mimo że spełnia on kryteria leczenia w danym programie lekowym lub przerywa leczenie do czasu renegocjacji umowy”.

Prawo do świadczeń zdrowotnych – co grozi za jego złamanie?

Pacjent ma prawo dochodzić swoich roszczeń, jeżeli w jego ocenie doszło do złamania praw do świadczeń zdrowotnych. Warto zwrócić się w tej sprawie do Rzecznika Praw Pacjenta lub Okręgowej Izby Lekarskiej, a także bezpośredniego przełożonego medyka, który dopuścił się zaniedbań. Zarówno pacjent, jak i jego rodzina mają również prawo ubiegać się o rekompensatę. Wówczas postępowanie przeciwko specjaliście toczy się przed sądem cywilnym. Jeżeli natomiast osoba wykonująca zawód medyczny dopuściła się czynu zabronionego – sprawa może trafić do wydziału karnego.

Obowiązki lekarzy wynikające z prawa do świadczeń zdrowotnych

Ustawa dotycząca prawa do świadczeń zdrowotnych określa również obowiązki osób wykonujących zawody medyczne względem pacjentów. Zgodnie z przepisami każdy medyk (lekarz, okulista, dentysta, położnik, sanitariusz, pielęgniarz, ratownik medyczny, fizjoterapeuta czy diagnosta laboratoryjny) powinien:

  • udzielać świadczeń zdrowotnych odpowiadających standardom aktualnej wiedzy medycznej,
  • postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • udzielać świadczeń z należytą starannością,
  • udzielać świadczeń w pomieszczeniach i przy użyciu urządzeń spełniających aktualne wymagania fachowe oraz sanitarne.

Warto podkreślić, że w sytuacji, gdy dana placówka medyczna dysponuje ograniczonymi możliwościami, pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej oraz opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.

Lekarz nie dopełnił swoich obowiązków? Sprawdź, co możesz zrobić

Masz dodatkowe pytania dotyczące prawa do świadczeń zdrowotnych lub innych praw pacjenta? A może zostałeś niesprawiedliwie potraktowany przez osobę wykonującą zawód medyczny i potrzebujesz wsparcia w sprawie o odszkodowanie?

Zgłoś się do kancelarii adwokackiej z Bolesławca – ZS Adwokaci: https://zsadwokaci.pl/. Prawo medyczne to jedna z głównych specjalizacji działającej w niej prawników, którzy w trakcie prowadzenia sprawy konsultują się z lekarzami specjalistami i psychologami.

Dodaj komentarz