30 listopada, 2023
odszkodowanie

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, przez co o odszkodowanie trzeba się zgłosić do odpowiedniej gminy. Jak przejść przez ten proces, aby podnieść swoje szanse na uzyskanie odszkodowania? 

Czym jest plan miejscowy?

Planem miejscowym nazywa się akt prawa miejscowego przyjmowanego w formie uchwały rady gminy, zawiera on informacje na temat warunków zagospodarowania oraz zabudowy terenu. Jest to dokument, którego jedną z części, jest część graficzna a drugą tekstowa. 

W jaki sposób można starać się o odszkodowanie?

Na wstępie od razu znajdzie się najważniejsza informacja, jeśli chce, się myśleć o jakimkolwiek odszkodowaniu należy najpierw wykazać, że wskutek zmian, które nastąpiły w planie, doszło do zmniejszenia danej nieruchomości. Przykładową sytuacją, w której można z powodzeniem, ubiegać się o odszkodowanie będzie, wybudowanie nowej drogi w pobliżu nieruchomości, należy się jednak upewnić, czy nie było to zawarte w planie miejscowym. Najlepszą opcją w tej sytuacji będzie skorzystanie z pomocy firm zajmujących się sprawami odszkodowań za plan miejscowy w Gdyni, Gdańsku i innych miastach w naszym kraju. Kancelaria radcy prawnego pomoże również w takich sprawach jak zniesienie współwłasności nieruchomości w Gdyni, które występuje najczęściej podczas spraw związanych z rozwodami. Wracając do planu miejscowego, jego właściciel w przypadku zmiany, która nie ma żadnego wpływu na wartość nieruchomości, nie będzie mógł dostać żadnego odszkodowania. Jednak jeśli zmiany wpływają na wartość, właściciel powinien udać się do odpowiedniej rady gminy i zgłosić ten fakt, prawo daje mu na to okres 5 lat od momentu, w którym plan miejsca stał się obowiązujący, lepiej jednak udać się do rady gminy nieco szybciej z wiadomych względów. 

Ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania? Najczęściej wypłata za odszkodowanie następuje w terminie 6 miesięcy od złożenia wniosku w radzie gminy, o ile gmina nie dopatrzyła się różnego rodzaju błędów i nieścisłości.  

Dodaj komentarz