30 listopada, 2023

Wielu podatników zmuszonych jest do prowadzenia pełnej księgowości. Inni dobrowolnie decydują się na taką formę rozliczeń. Księgi handlowe rzetelnie przedstawiają sytuację finansową firmy, a na ich podstawie można prognozować dalsze losy danego przedsiębiorstwa. Jak prawidłowo prowadzić księgi handlowe?

Czym są księgi handlowe?

Księgi handlowe w Gostyniu są bardzo dokładnymi zestawieniami każdego wydarzenia gospodarczego, które miało miejsce w firmie. W takich księgach znajdują się obroty, salda, a także aktywa i pasywa przedsiębiorstwa. Prowadzenie ksiąg handlowych potocznie nazywane jest pełną księgowością.

Do prowadzenia takiej księgowości zobowiązane są spółki kapitałowe, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Jeżeli osoby fizyczne i spółki przekroczą roczny limit przychodów równowartości 9 118 000 zł na 2022 rok, również muszą prowadzić księgę handlową.

Z czego składają się księgi handlowe?

Elementy, z jakich składają się księgi rachunkowe, uregulowane są w artykule 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W ich skład wchodzi dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Dziennik powinien zawierać wszystkie wydarzenia gospodarcze, opisane w sposób chronologiczny. Księga główna składa się z kont syntetycznych, a obowiązująca w niej zasada podwójnego zapisu powoduje, że każdą operację gospodarczą należy zaksięgować na dwóch kontach równocześnie.

Księgi pomocnicze są uzupełniane o dodatkowe informacje, lecz większość zapisów z księgi głównej powtarza się. Zestawienie obrotów i sald nazywa się bilansem próbnym. Inwentarz jest zestawieniem aktywów i pasywów, które potwierdza się inwentaryzacją. Rozliczenia podatkowe w Gostyniu mogą pomóc w sprawnym poruszaniu się w kwestiach finansowych.

Zasady prowadzenia ksiąg handlowych

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, księgi handlowe powinny być prowadzone w sposób bezbłędny i rzetelny. Wszystkie zapisy powinny być dokładnie sprawdzane na bieżąco. Sprawdzalność można przeprowadzić na podstawie udowodnienia, że zdarzenia gospodarcze miały miejsce naprawdę. Wystarczy zachować wszelką dokumentację, która to potwierdzi.

Dodaj komentarz