16 lipca, 2024

Na całym świecie różne państwa ustalają pewne zasady, na podstawie których, można przebywać, mieszkać lub pracować na ich terytorium. Nie inaczej jest w Polsce. Obywatele innych krajów, którzy chcieliby tutaj legalnie mieszkać i zarabiać powinni posiadać kartę stałego pobytu. 

Z tego artykułu dowiesz się co zrobić, aby dostać zgodę na pobyt stały.

Karta rezydenta —  pierwszy krok do stałego pobytu.

Polskie prawo jasno ustala kto może starać się o zezwolenie na pobyt czasowy, lub stały. Jedną z przesłanek do ich uzyskania jest posiadanie karty rezydenta. Dokument ten pozwala na przebywanie i podjęcie pracy w Polsce.

Warto wspomnieć, że w większych miastach istnieją firmy, które pomagają w całym procesie legalizacji pobytu cudzoziemca, dzięki, którym karta rezydenta w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, czy Krakowie jest łatwiejsza do zdobycia.

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt stały

Przede wszystkim należy spełnić jedną z przesłanek umożliwiających otrzymanie stałego pobytu — listę wymogów można znaleźć na stronach rządowych w zakładkach dotyczących cudzoziemców.

Jeżeli osoba starająca się o uzyskanie pobytu stałego spełnia przynajmniej jeden z warunków jego otrzymania, powinna wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt stały. Dokumenty wypełnione w języku polskim należy dostarczyć do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Do urzędu trzeba również zabrać ze sobą ważny paszport.

Jakie prawa daje karta stałego pobytu?

Karta stałego pobytu uprawnia jej posiadacza do legalnego pobytu na terenie RP. Jej posiadanie pozwala na zamieszkanie, podejmowanie pracy i uzyskiwanie legalnych przychodów bez konieczności przekazywania dodatkowych dokumentów.

Osoby, które uzyskały pobyt stały, znacznie łatwiej mogą starać się o kredyt w polskim banku. Karta stałego pobytu to również sposób na zapobieganie deportacji cudzoziemców. Należy jednak pamiętać, że nie uprawnia ona obcokrajowca do swobodnego i nieograniczonego czasowo przemieszczania się w strefie Schengen.

Dodaj komentarz