28 listopada, 2023
uslugi notarialne

Czasami nawet całkiem nieoczekiwanie trafia nam się spadek i wówczas musimy się zainteresować wszelkimi powinnościami formalnymi, które muszą być dopełnione. W takiej sytuacji na pewno będziemy musieli się skontaktować z notariuszem, który sporządza akt notarialny dotyczący dziedziczenia i podziału spadku.

O czym trzeba pamiętać po otrzymaniu spadku?

Najlepszym rozwiązaniem, jeżeli zależy nam na tym, aby wszystkie kwestie prawne po otrzymaniu spadku były w należytym porządku, będzie skontaktowanie się z dobrą kancelarią notarialną. Można naturalnie na własną rękę studiować przepisy i wyszukiwać różne informacje prawne dotyczące takich sytuacji. Łatwiej jednak zawsze zwrócić się do specjalisty. Jeśli chodzi o spadek notariusz w Szczecinie sporządzi akt notarialny, czyli dokument potwierdzający poświadczenie dziedziczenia po zmarłym.

Specjalista będzie się więc zajmować sporządzaniem dokumentacji zarówno wtedy, gdy chcemy wskazać osoby, którym ma się należeć spadek, jak też wówczas, gdy chodzi już o podział spadku. W tym ostatnim przypadku niezbędny jest dokument, który właśnie będzie precyzować, kto dziedziczy i jaką część spadku.

Jak może pomóc notariusz, gdy dziedziczy kilka osób?

Najczęściej jedną z bardziej problematycznych sytuacji będzie ta, gdy dziedziczyć będzie kilka osób. Wówczas jednak także może pomóc notariusz, który sporządza protokół zawierający wykaz dóbr ruchomych i nieruchomych, które są pozostawione przez zmarłego. Bardzo ważne jest także sporządzenie umowy o podziale spadku. Jest to dokument, który zawiera wszelkie ustalenia dotyczące podziału, według których poszczególne składniki spadku mają być rozdzielone pomiędzy osoby w nim wskazane.

Zawsze także wówczas, gdy w grę wchodzi spadek, najlepiej od razu skontaktować się z dobrą kancelarią notarialną, aby zorientować się, czym jest rygor egzekucji w Szczecinie lub kto ustawowo podlega pod spadek, jeżeli zmarły nie dopisał testamentu. Najważniejsze jest to, aby przestrzegać litery prawa, ponieważ w przeciwnym razie możemy być zaskoczeni różnymi decyzjami.

Dodaj komentarz