30 maja, 2024
pomoc notarialna

Każdy, kto nabywa lub sprzedaje nieruchomość musi mieć styczność z notariuszem. Ten urzędnik jest gwarantem prawidłowego przebiegu transakcji, zawierania umów, sporządzania spadków i innych dokumentów o znaczeniu prawnym. 

Czym dokładnie zajmuje się notariusz?

Notariusz w Warszawie na Bemowie jest urzędnikiem państwowym pracującym w ramach swojej własnej działalności. Do jego obowiązków należy zachowanie prawidłowości przebiegu różnego rodzaju transakcji i operacji o charakterze cywilno-prawnym. W przypadku wątpliwości pomiędzy stronami poświadczenie notarialne może być użyte na przykład podczas przedstawiania roszczeń przed obliczem sądu. Akty zawarte notarialnie powinny być odgórnie akceptowane, gdyż o prawidłowości ich sporządzenia decyduje rejent, czyli notariusz.

W przypadku wizyty w kancelarii notarialnej nie można zapominać o dokumentach potwierdzających tożsamość (dowód osobisty) oraz innych dokumentów, typowych dla danej sprawy (na przykład akty własności). W razie jakichkolwiek pytań i problemów notariusz ma obowiązek udzielić niezbędnych informacji.

Poświadczenie podpisu – z jakich względów jest tak ważne?

Poświadczenie podpisu w Warszawie na Bemowie może być wymagane w przypadku co najmniej kilku sytuacji. Pierwszą z nich jest zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Druga dotyczy wynajmu okazjonalnego mieszkania. Trzecia z kolei odnosi się do sprzedaży samochodu. W każdej z tych sytuacji podpisy obu stron powinny zostać złożone w kancelarii w obecności notariusza, który jako urzędnik państwowy potwierdza ich autentyczność.

Istnieją też sytuacje, w których dana osoba nie może osobiście złożyć swojego podpisu pod jakimś rodzajem umowy. Na przykład chory z niepełnosprawnością ruchową w znacznym stopniu będzie wymagał, aby notariusz poświadczył podpis poza kancelarią notarialną. Może także poświadczyć podpis osoby upoważnionej, składającej go w imieniu osoby niepełnosprawnej. Konieczność taka może zachodzić na przykład podczas zawierania umów ubezpieczeniowych lub polis na życie.

Dodaj komentarz