30 maja, 2024
rynek finansowy

AIQLabs, FinTech dostarczający zintegrowane rozwiązania finansowe dla klienta indywidualnego i biznesowego, dołącza do grona partnerów Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

AIQLabs to kolejny podmiot z czołówki sektora instytucji pożyczkowych w gronie Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Organizacje zamierzają podejmować wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora consumer finance w Polsce i upowszechniać dobre praktyki biznesowe.

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego zrzesza firmy, które odznaczają się profesjonalizmem i wysokimi standardami etycznymi w relacjach z interesariuszami i klientami

Identyfikują się z naszą misją i wspólnie z nami chcą troszczyć się o odpowiedzialny rozwój biznesu. Dołączenie AIQLabs do grona naszych partnerów potwierdza zaangażowanie FinTechu w profesjonalizację polskiego sektora consumer finance – komentuje Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. – AIQLabs zasila szeregi Fundacji w szczególnym momencie. Z jednej strony branża próbuje odbudować się po kryzysie związanym z wybuchem pandemii, z drugiej strony na horyzoncie pojawia się szereg wyzwań regulacyjnych na szczeblu krajowym i europejskim. Dlatego tym bardziej dołączenie spółki do FRRF traktujemy jako dowód zaufania i uznania naszej pracy w obszarze legislacyjno-prawnym – dodaje prezes Wachnicka.

Dołączenie do grona partnerów Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego jest dla nas naturalnym krokiem w zakresie budowania pozytywnej atmosfery wokół całej branży, nadawania tonu debacie publicznej, prowadzenia aktywnego dialogu z kluczowymi interesariuszami oraz realnego kształtowania najwyższych standardów między innymi w relacjach z klientami. Wspólnie chcemy tworzyć jeszcze lepszą jakość środowiska finansowego oraz edukować w obszarze podejmowania świadomych decyzji pożyczkowych. Sektor consumer finance wymaga zrównoważonego rozwoju szczególnie w wymagających czasach pandemii. Przed nami wiele wyzwań, dlatego wsparcie silnych partnerów ułatwi nam promocję dobrych praktyk w biznesie, które wszystkim zaangażowanym podmiotom umożliwią sprawne funkcjonowanie w nowej, postpandemicznej rzeczywistości – mówi Piotr Siwiec, prezes zarządu AIQLabs.

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego zrzesza instytucje pożyczkowe oraz podmioty związane z sektorem consumer finance. Założeniem FRRF jest inicjowanie dialogu z instytucjami publicznymi, organami nadzoru oraz organizacjami konsumenckimi na rzecz tworzenia regulacji prawnych sprzyjających odpowiedzialnemu rozwojowi branży, eliminujących nieprawidłowości rynkowe oraz zapewniających wysoki poziom ochrony klienta na rynku finansowym. Fundacja angażuje się również w inicjatywy na rzecz edukacji finansowej i promowania wysokich standardów etycznych w branży pożyczkowej.

Dodaj komentarz