Czym jest know how?

Know how jest terminem, który określa wiedzę finansową, handlową, techniczną i administracyjną. Wartość know how kształtuje między innymi jego unikalność oraz istotność w danej branży.

Wycena know how – co jest potrzebne?

Aby wycenić know how firmy należy:

  1. Ustalić co ma być przedmiotem wyceny

  2. Zebrać dane, które będą niezbędne do jej realizacji

  3. Ustalić metodykę

  4. Dokonać dokładnej analizy zebranych wcześniej danych

  5. Sporządzić model wyceny

  6. Przygotować raport

Metody wyceny know how

Wycena know how przebiega w podobny sposób jak wycena technologii. Wśród samych metod wyceny wymienia się najczęściej:

  • Metody kosztowe – główne założenie jest takie, że można określić wartość know how, wykonując kalkulacje kosztów, które musiałyby być poniesione, aby móc uzyskać korzyści na tym samym poziomie, na jakim dostarcza je obecnie wykorzystywane know how

  • Metody dochodowe – te metody zakładają, że wartość know how określamy na podstawie dochodów, które one generują