Czym jest wycena firmy?

Wycena firmy polega na ustaleniu ile warte jest dane przedsiębiorstwo. Rzetelne oszacowanie wartości prowadzonej działalności, odbywa się według konkretnych metod. W szacowaniu wartości firmy uwzględnia się takie kryteria jak:

  • dane finansowe

  • rodzaj przedsiębiorstwa

  • forma prawna przedsiębiorstwa

  • zakres prowadzonej działalności

  • forma prowadzonej działalności

  • zdolność kredytowa

  • zadłużenie

Metody wyceny

Do najbardziej popularnych metod wyceny firmy należą:

  1. Dochodowa wycena przedsiębiorstwa – wartość firmy w tym przypadku jest określana na podstawie wartości przepływów pieniężnych, które w przyszłości jest ona w stanie uzyskać

  2. Majątkowa wycena przedsiębiorstwa – wartość firmy szacuje się na podstawie posiadanych już zasobów majątkowych

  3. Porównawcza wycena przedsiębiorstwa – wartość firmy szacuje się poprzez porównanie jej z innymi przedsiębiorstwami o podobnym profilu