Jak w Polsce wyglądają przepisy dotyczące rejestracji rozmów? – Zasadniczo nie możemy nikogo nagrywać bez jego wiedzy i zgody – mówi przedstawiciel https://www.alfavox.pl , który zajmuje się tym właśnie zagadnieniem. Rejestracja rozmów jest jednak legalna także w kilku innych przypadkach. Jakich? Za chwilę to omówimy.

Rejestracja rozmów bez wiedzy osoby nagrywanej

Na początek jedno zastrzeżenie: rejestracja rozmów w sposób nieświadomy dla nagrywanego nie może być dowodem w sądzie, bo tak pozyskane materiały uważa się za nielegalne. Jest jednak kilka wyjątków, które wymieniamy poniżej

 

Rejestracja rozmów telefonicznych.
Rejestracja rozmów.

 

Rejestracja rozmów przez policję oraz inne służby. Może odbywać się w ściśle określonych przypadkach i za zgodą prokuratora. Rejestracja rozmów przypadkowych obywateli w celach prewencyjnych jest zakazana a tak pozyskane materiały nie mogą stanowić dowodu w sądzie, nawet, jeśli podczas takich praktyk zostanie zapisany dowód przestępstwa

• Prowokacja dziennikarska to kolejna sytuacja, gdy możliwa jest rejestracja rozmów w sposób ukryty. Jednak musi być spełniony jeden ważny wymów, a mianowicie ważny interes społeczny. Za taki nie można uznać na przykład kwestii obyczajowych – rejestracja rozmów, żeby pokazać, że znany aktor ma kochankę to nadużycie i dziennikarz, który w ten sposób postępuje nie ma szans podczas procesu sądowego. Co innego rejestracja rozmów, która pokazuje, że polityk przyjmuje łapówki – wówczas oczywiście dziennikarz ma ważny powód ku temu, by złamać zasadę zakazującą nagrywania kogokolwiek bez jego wiedzy i zgody. Warto też pamiętać, że to szczególna okoliczność, gdy nagraną rozmowę można wyemitować czy upublicznić w inny sposób – cały czas SA to wyjątki mające na celu obronę ważnych dla społeczeństwa wartości.

Decydując się więc na rejestrację rozmowy trzeba zastanowić się, czy to dobry pomysł.