Duże firmy inwestują wiele pieniędzy w oprogramowanie do rejestrowania rozmów. Jedną firm jest https://www.alfavox.pl/alfa-contact-center , która zajmuje się udostępnianiem takiego oprogramowania. Jednak w tym artykule nie będę się skupiał na tym co mogą robić firmy, lecz na tym czy przeciętny obywatel naszego kraju może rejestrować rozmowy, w których uczestniczy.

 

Co mówi na ten temat prawo?

 

Jak w wielu przypadkach – nie jest ono jednoznaczne. Z jednej strony można rejestrować rozmowy do celów osobistych, jednocześnie pamiętaj, że:

  • Nie możesz ich nigdzie udostępniać.

 

  • Mają one służyć tylko do celów osobistych.

 

Czyli teoretycznie rejestracja rozmów jest legalna. Jednak osobiście jestem przekonany, że gdybyś nagrywał jakiegoś prawnika, albo adwokata, to byłby on w stanie znaleźć odpowiednie paragrafy, którymi udowodniłby, że złamałeś prawo. Dlatego też, zastanów się przede wszystkim po co chcesz nagrywać rozmowy:

  • Dla żartów, np. ze znajomymi.

 

  • Żeby np. zyskać dowód w swojej sprawie, że ktoś Cię straszy.

 

  • Chcesz mieć nagraną np. rozmowę z call center jak mówisz im, żeby do Ciebie więcej nie dzwonili.

 

 

 rejestracji rozmów należy powiadamiać pracowników, nowych i obecnch.
rejestracji rozmów należy powiadamiać pracowników.

 

W takim przypadku rejestracja rozmów jest jak najbardziej legalna. W ostatnim przypadku możesz powiadomić pracownika o tym, że włączysz nagrywanie rozmowy. Jeżeli masz dobre intencje, to z reguły nie powinno być żadnych przeszkód byś rejestrował rozmowę telefoniczną.