Ciekawym z tematów poruszanych przez prawo pracy jest zagadnienie zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, które dotyczy sytuacji w których pracownik w czasie trwania stosunku pracy oraz po zakończeniu działalności nie może prowadz

Prawnik prawo pracy - Kraków, biuro.
Prawnik prawo pracy – Kraków.

ić działań konkurencyjnych do tych które wykonywał u pracodawcy. azzkancelaria.info.pl/prawo-pracy doskonale wie jak postępować w przypadku tych sytuacji, bowiem ich polem zainteresowań jest szeroko pojęte prawo pracy. Kraków jako obszerne miasto prowadzi wiele im podobnych spraw, które pozwalają wielu osobom znaleźć rozwiązania w trudnych sytuacjach ( ustawa informacja na http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141 ).

Kancelaria zajmuje się jednak również wieloma innymi zagadnieniami wśród których wymienić można takie jak w poniższej tabeli, która uwzględnia również ceny usług z zakresu prawa pracy i nie tylko.

Usługi prawne w tym prawo pracy – Kraków

Proponowane cenniki

wezwanie do wypłaty odszkodowania od 100 zł
pozew o zapłatę z umowy najmu od 200 zł
pozew o ochronę dóbr osobistych od 250 zł
odwołanie od decyzji ubezpieczyciela od 100 zł
wniosek o zniesienie współwłasności od 200 zł
pozew o zapłatę z faktury od 150 zł
weryfikacja kontrahenta od 80 zł
odpowiedź na pozew w sprawie o zapłatę od 150 zł
odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę od 150 zł
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku od 120 zł
wniosek o dział spadku od 200 zł
przygotowanie umowy agencyjnej

od 200 zł