Chęć pozyskania dodatkowych środków finansowych przez firmy (przede wszystkim te dopiero rozpoczynające poważniejsza działalność biznesową) nie jest czymś wzbudzającym zdziwienie. Jak przyznają specjaliści z firm doradczych specjalizujących się w pozyskaniu inwestorów, takich jak na przykład ta – volante.pl , po pomoc związaną ze zdobywaniem dodatkowych funduszy zwraca się spora liczba przedsiębiorców.

Nie zawsze zdają sobie oni sprawę z tego, co tak naprawdę jest ważne dla potencjalnego inwestora, oraz jak dokładnie przygotować podmiot gospodarczy do zaprezentowania się osobie, która ma przekazać mu dodatkowe środki finansowe. W niniejszym artykule postanowiliśmy zebrać kilka najważniejszych informacji, o których w takiej sytuacji warto pamiętać.

Inwestorów pozyskują dobrze rokujące podmioty gospodarcze.

Jedną z najważniejszą cech przedsiębiorstwa wzbudzającego zainteresowanie inwestorów jest ich potencjał wzrostu. Jeśli firma dobrze rokuje, wyróżnia się na tle konkurencji i oferuje produkt lub usługi, które wydają się być przyszłościowe, ma dość spore szanse na pozyskanie inwestora. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż według wielu specjalistów najchętniej wspierane przez inwestorów są przedsiębiorstwa działające w sektorze nowych technologii, czyli na przykład z branży informatycznej.

Firma powinna być gotowa na współpracę z inwestorem.

Nie mniej istotną kwestią jest stosunek podmiotu gospodarczego do osób, które mają zamiar zainwestować w niego swoje pieniądze. Jeśli ciało zarządcze firmy potrafi jasno i profesjonalnie przedstawić sposoby za pomocą których zrealizowane zostaną zainwestowane w nią środki, inwestor zaczyna podchodzić do przedsiębiorstwa w sposób dużo bardziej ufny. Należy również pamiętać o tym, że inwestorzy oczekują zwykle zgody firmy na kontrolę przez nich pewnej jej części. Właściciele oraz osoby zarządzające podmiotami gospodarczymi powinni wiedzieć, że otrzymanie dodatkowych funduszy wiązać się będzie prędzej czy później z pewnymi wyrzeczeniami na rzecz inwestorów.

Kontakt z inwestorem wymaga odpowiedniego przygotowania.

Pozyskanie inwestora przez przedsiębiorstwo nie jest możliwe bez przygotowania odpowiednich danych, zawartych w różnorodnych dokumentach. Potencjał wzrostu firmy można przedstawić za pośrednictwem specjalnych wykresów, podobnie jak na przykład wskaźnik rentowności. W odpowiednio opracowanym projekcie inwestycyjnym znaleźć się powinien atrakcyjny obraz firmy, jak również kwestie, które są istotne dla konkretnego inwestora. Warto przyłożyć się też do stworzenia biznes planu obejmującego dłuższy czas (na przykład pięć lat). To w nim należy określić, w jaki sposób wydane zostaną środki otrzymane przez inwestorów, oraz jakie potencjalne zyski one wygenerują. Jak już bowiem zostało wspomniane, inwestorzy zwykle nie wspierają przedsiębiorców z altruistycznej potrzeby i oczekują, że decyzja o wsparciu danego podmiotu gospodarczego okaże się być korzystna również dla nich.