Ze względu na zwiększającą się liczbę użytkowników i rozwój sieci telekomunikacyjnych ewidencja zasobów sieci i jej optymalizowanie są obecnie konieczne. Z inwentaryzacją urządzeń i elementów sieci dobrze poradzi sobie system paszportyzacji sieci proponowany przez firmę comfortel.pl/index.php/oferta/sort-profit/ . Dzięki systemom można aktualnie zarządzać informacjami w celu realizacji wszelkich procesów związanych z eksploatacją sieci oraz jej infrastrukturą. System umożliwiający paszportyzację sieci wspiera między innymi następujące procesy: wizualizację informacji o rzeczywistym położeniu geograficznym, planowanie i rozbudowę sieci, jej utrzymanie, a także obsługę awarii.

 

A główne korzyści płynące z wdrożenia paszportyzacji sieci to obok sprawnego zarządzania siecią także szybka lokalizacja ewentualnych awarii i generowanie zaawansowanych i rozbudowanych raportów.

 

 

Paszportyzacja sieci – cennik ofert rynkowych

Oferta

Cena

Jednodniowe szkolenie lub warsztaty z zakresu obsługi

500zł

Licencja na stanowisko

3000zł

Licencja na dodatkowe stanowisko

1500-2000zł

Abonament na aktualizacje i wsparcie oraz dzierżawa kwartalna

450zł

Licencja pływająca

6000zł

Dodatkowa licencja pływająca

2400-4000zł

Abonament na aktualizacje i wsparcie oraz dzierżawa kwartalna na serwerze internetowym

900zł