W świetle obowiązującego w Polsce prawa nie każdy może zostać notariuszem. Jak podkreślają nasi rozmówcy z www.kulakowscy.com/notariusz/ , oprócz stosownych kwalifikacji niezbędne jest również posiadanie pewnych predyspozycji, do których zaliczymy między innymi:

  • uczciwość;

  • rzetelność;

  • pracowitość ;

  • obiektywność;

  • cierpliwość;

  • empatię.

     

Praca Notariusza z ludźmi
Praca notariusza

W którym mieście na atrakcyjne zatrudnienie mogą liczyć kwalifikowani notariusze?

Kraków jest miastem, które najlepiej odpowiada na to pytanie. Tu bowiem funkcjonują uczelnie wyższe, gdzie na kierunkach prawniczych można odbyć swoją drogę do zdobywania uprawnień notarialnych. Obecnie krakowscy notariusze nie muszą już być prawnikami z zawodu choć w dalszym ciągu zaleca się, aby na rynku pracowali specjaliści obeznani z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Czy na rynku pracy zatrudnienie znajdzie każdy notariusz?

Kraków stoi otworem dla początkujących przedstawicieli zawodu, ale okazuje się, że krakowscy notariusze muszą spełniać kilka istotnych wymagań klientów. Ci notariusze, którzy w Krakowie pracują już od lat mogą cieszyć się stabilną i ugruntowaną pozycją szkoląc przy tym młodych adeptów do zawodu.