Wielu przedsiębiorców, którzy decydują się na pozyskanie inwestora, popełniają błąd, pomijając etap analizy kosztów jego pozyskania. Nie należy zapominać o tym, że chcąc pozyskać dodatkowy kapitał, będziemy musieli ponieść również wydatki.

Do kosztów pozyskania inwestora zalicza się bowiem:

  • koszty przygotowania dokumentów
  • koszty przygotowania analiz
  • koszty wynagrodzenia zewnętrznych doradców

Oprócz kosztów pieniężnych, należy wziąć pod uwagę również tak zwane koszty niepieniężne. Należą do nich: czas pracy pracowników i zarządu oraz ujawnienie informacji poufnych.