Warto postawić na dobrą kancelarię notarialną z Krakowa, klienci Kulakowscy na pewno to potwierdzą. Kwestie prawnicze bywają zawiłe i dobry fachowiec to gwarancja braku problemów w dalszym działaniu z dokumentami zdobytymi w kancelarii notarialnej. Ceny pomiędzy firmami różnią się niewiele, ponieważ maksymalne stawki za czynności ustalane są odgórnie.

Dlatego tym bardziej powinna zainteresować cię dobra kancelaria notarialna. Kraków to zdecydowanie miasto prawników, więc nie będzie z tym problemu. A w międzyczasie zapoznaj się z szacunkowym cennikiem za poszczególne usługi:

Dobra kancelaria notarialna - Kraków to zdecydowanie miasto prawników.
Dobra kancelaria notarialna – Kraków.

Wybrane czynności w kancelariach notarialnych w Krakowie

Ceny maksymalne

Protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni

750 zł

Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy

1100 zł

Protokół zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w powyżej / posiedzenia zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

500 zł

protokół zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

1000 zł

protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej – tu też pojawia się kancelaria notarialna. Kraków powinien to wiedzieć!

300 zł