Komornicy działają na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, a więc wyłącznie w ramach ściśle określonego prawa. Z tej ustawy wynika tez, że każda kancelaria – dotyczy to między innymi http://komornik-warszawa.info.pl/kontakt/ – ma swój obszar działania, tak zwany rewir komorniczy. Jak więc działa komornik? Ursynów obsługuje dłużników z Ursynowa. Nie ma natomiast znaczenia, gdzie mieszka wierzyciel. Dotyczy to przede wszystkim zajęcia wynagrodzenia, od czego zwykle zaczyna swoje postępowanie komornik. Ursynów może być też wskazany jako miejscowa właściwość kancelarii komorniczej, jeśli w tej dzielnicy znajdują się ruchomości lub nieruchomości dłużnika, które mają zostać zlicytowane. Nie ma natomiast wówczas znaczenia, gdzie sam dłużnik mieszka – i tak będzie wybrany odpowiedni komornik. Ursynów na przykład może być tym miejscem.

 

Komornik w pracy - Ursynów.
Komornik – Ursynów.

 

Co to oznacza z perspektywy wierzyciela? Ano to, że masz niewielkie pole manewru, jeśli chodzi o wybór kancelarii, która będzie odzyskiwała twoje wierzytelności. Warto jednak pamiętać, że od pewnego czasu na danym obszarze takim jak Ursynów może działać więcej komorników, więc możesz zdecydować, który z nich poprowadzi twoją sprawę. Warto o tym pamiętać, bo gdy potrzebny ci komornik na Ursynowie, bo ta dzielnica ma naprawdę znakomitą kancelarię, cechującą się wysoką skutecznością w postępowaniu prowadzącym do ściągnięcia z dłużnika jego wierzytelności.

 

A warto pamiętać, że nie zawsze jest to proste. Komornicy, którzy zajmują wynagrodzenie, działają szybko i sprawnie, bo to sytuacja jasna i prosta. Gorzej, gdy sytuacja majątkowo – zawodowa dłużnika jest skomplikowana i komornik musi najpierw znaleźć jego majątek i określić jego składniki. To niemal detektywistyczna praca! A przecież dłużnicy często próbują ukrywać się.