Ze względu na ograniczone budżety małe i średnie biura projektowe tną koszty i szukają oszczędności. Sposobem na mniejsze wydatki w firmie, w czasie spowolnienia może być zatrudnienie stażysty. https://homekoncept.shop to dobry pracodawca. Pracodawca przyjmując kogoś na staż nie ponosi żadnych kosztów, bo „taniemu pracownikowi” nie trzeba wypłacać wynagrodzenia, ani opłacać za niego składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Właściciel firmy który chce zatrudnić „taniego” pracownika, czyli przyjąć na staż osobę bezrobotną musi udać się do urzędy pracy i tam złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek w terminie 30 dni jest rozpatrywany przez komisję powołaną w urzędzie pracy. Do wniosku przyszły pracodawca musi dołączyć wszystkie dokumenty rejestracyjne firmy: dane pracodawcy, nazwę lub imię i nazwisko, adres, telefon i faks, e-mail, formę prawna, rodzaj działalności, datę rozpoczęcia działalności, liczbę pracowników, NIP i REGON – wylicza . Firma, która chce przyjąć bezrobotnego na staż nie może być w stanie likwidacji i miejsce proponowanego stażu musi znajdować się na terenie działania powiatowego urzędu pracy. Staż jest formą świadczenia pracy przez bezrobotnego. Taka forma zatrudnienia pozwala z jednej strony zaistnieć osobom bezrobotnym na rynku pracy, a z drugiej strony pozwala pracodawcy znacznie zmniejszyć koszty płac gdyż w tym przypadku urząd pracy bierze na siebie wypłatę wynagrodzenia pracownika- stażysty. Wysokość stypendium stażowego odpowiada wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty wypłaca i odprowadza powiatowy urząd pracy.

Mimo tego, że osoba, która będzie na stażu prawdopodobnie nie będzie w dużym stopniu znała się na projektowaniu można zrobić jej szybki kurs przeszkalający i szybko nabyć nowego, opłacalnego pracownika. W ogłoszeniu można zaznaczyć, że szuka się osób, które pasjonują się tym. Po zakończeniu stażu jest duża szansa, że zdobędziemy nowego pracownika, który będzie już znał zasady i politykę firmy. Dlaczego więc nie dać komuś szansy jeśli ma to dawać wzajemnie korzyści? jeżeli taki pracownik zachoruje, pracodawca nie musi mu płacić ani wynagrodzenia chorobowego, ani zasiłku chorobowego w trakcie długiej choroby. Firma, która chce zatrudnia stażystę powinna jednak pamiętać, że w zakresie profilaktyki zdrowia i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy musi traktować go jak pracownika. Taki pracownik ma także prawo do wypoczynku. Przysługuje mu 2 dni za 30 dni stażu.

 

 

Dziś wydatki na staż z Funduszu Pracy stanowią około 10 procent wszystkich wydatków przeznaczonych na aktywne formy zwalczania bezrobocia – to nie dużo – ale zdaniem ekspertów zainteresowanie tą formą zatrudnienia będzie rosło.