Wyceny marki

Marka firmy ma bezpośredni wpływ na kreowaniu jej dochodowej wartości. Chociaż zaliczamy ją do aktywów niematerialnych, ma bezpośrednie przełożenie na sukces rynkowy firmy. Oszacowanie wartości marki nie należy jednak do najłatwiejszych zadań. Najdroższe marki świata Na liście najdroższych marek świata znajdują się takie firmy jak Coca-Cola, Micros...

Read More

Wyceny spółek

Wyceniając spółkę należy uwzględnić przede wszystkim: W jakiej branży działa spółka? Jaka jest specyfika działalności danej spółki Jaki jest cel wykonywanej wyceny?     Pierwszą z metod wyceny spółki jest metoda dochodowa. Dokonując oceny brane jest pod uwagę historyczne dane z raportów finansowych oraz prognozy przyszłych wyników. Inna z...

Read More

Wyceny know how

Czym jest know how? Know how jest terminem, który określa wiedzę finansową, handlową, techniczną i administracyjną. Wartość know how kształtuje między innymi jego unikalność oraz istotność w danej branży. Wycena know how – co jest potrzebne? Aby wycenić know how firmy należy: Ustalić co ma być przedmiotem wyceny Zebrać dane, które będą niezbędne do...

Read More

Wyceny firmy

Czym jest wycena firmy? Wycena firmy polega na ustaleniu ile warte jest dane przedsiębiorstwo. Rzetelne oszacowanie wartości prowadzonej działalności, odbywa się według konkretnych metod. W szacowaniu wartości firmy uwzględnia się takie kryteria jak: dane finansowe rodzaj przedsiębiorstwa forma prawna przedsiębiorstwa zakres prowadzonej działalnośc...

Read More