Szkoda na mieniu i szkoda na osobie.

  Podczas rozmyślań na temat odszkodowań, należy rozróżnić szkody na osobie – np. związane z powstaniem uszczerbku na zdrowiu jak złamanie ręki, rana cięta, uszkodzenie wzroku, które mogą wiązać się z kosztami leczenia i utraty zarobku, a także szkody na mieniu związane ze zniszczeniem własności różnego rodzaju. Bez względu jednak na ich rodza...

Read More